Incanto Images Fotografie

Incanto Images betekent betoverende foto's.
Ik hoop dat de betovering werkt en dat je kan genieten van de foto's.
Van macro- tot landschapfotografie en alles wat daar tussen in zit.

Cannenburgermolen


Op deze plaats stond al in 1387 een watermolen. De eigenaar van kasteel De Cannenburgh verpachtten de waterrechten van maar liefst 20 molens; de meeste in de directe omgeving. De nog bestaande molen is de oudste en was ook in hun bezit.


Vanaf 1728 werd de molen gepacht door de familie Koekkoek. In 1872 kocht Gerrit 'Gait' te Riele de molen tijdens een veiling. Inmiddels maalt de vijfde generatie Te Riele op de molen.


Deze molen werd in 1941/42 in steen en als turbinemolen herbouwd na eind 1940 geheel te zijn uitgebrand. De brand kon niet worden geblust: door de strenge vorst was er geen water, alleen ijs! Misschien was het nieuwe molengebouw niet zo spectaculair als een molen met een rad, maar er is zeer lang mee gewerkt: tot 1978 werd de waterkracht gebruikt, daarna zijn de productielijnen elektrisch aangedreven. 


De maalderij heeft langzaam maar zeker plaatsgemaakt voor een modern, in het vervaardigen en reviseren van maalderijmachines gespecialiseerd bedrijf.


Tegenwoordig draait de turbine dagelijks maar de capaciteit van de molenbeek is inmiddels te gering geworden.
Anno 2010 is gestart met een ingrijpende restauratie: de turbine is gereviseerd en blijft gehandhaafd; daarnaast heeft men ook een bovenslagrad aangebracht.


De molen is vernoemd naar kasteel Cannenburgh; de heren Cannenburgh hadden deze molen ( en vele andere ) lang in eigendom.


Molendatabase nummer: 276

De Hamermolen


Op deze plaats is in 1639 een molen gesticht voor het maken van papier. In de 19de eeuw werd er enige tijd graan gemalen, waarna het gebouw afbrandde. Vervolgens stond hier jaren niets, behalve vermoedelijk een watergoot met afvoer. 


In 1916 werd hier een nieuw gebouw mét waterrad neergezet, dat ging dienen als een wasserij. Aan deze bedrijvigheid kwam vóór 1980 een einde.


In latere jaren werd dit totaal vervallen gebouw gerestaureerd en vestigde men daar hotel en partycentrum "De Hamermolen".


De watertoevoergoot werd daarbij ook hersteld, enige jaren later volgde een waterrad. Er is een installatie aanwezig, waarmee een bescheiden hoeveelheid stroom wordt opgewekt, voldoende om het waterrad te verlichten.


In 2009 werden waterrad en goot geheel vernieuwd.


De naam "Hamermolen" is oud en dateert uit de tijd dat hier papierstof werd vermalen, een halffabrikaat voor de papierindustrie. In deze molen werd indertijd geen papier geschept. 

Molendatabase nummer: 274

De Zuukermolen


In 1950 werden de in elkaar gevallen resten van de twee van de twee waterraderen van de Zuukermolens opgeruimd. Hiermee een einde aan een paar eeuwen waterkrachtgebruik aan de Gelriaweg in de buurtschap Zuuk ( ten zuiden van Epe). Tot 1990 liep het water van de Klaarbeek ongehinderd over het resterende molenhoofd naar de Grift.


De molen aan de zuidelijke kant van de beek was de Zuukerkorenmolen, die in 1886 in bezit kwam van de familie Bourgonje. De molen aan de noordelijke oever van de beek heeft verschillende bestemmingen gehad, o.a een duitenknipperij, een inrichting voor het knippen van muntplaatjes uit koperen platen die op de bovengelegen Kopermolen geplet werden. Die activiteit werd in 1854 stopgezet. Daarna werd het water en de waterkracht gebruikt door o.a. een papiermolen, een fabriek voor sigarenkistjes, een melkfabriek en een wasserij.


In 1945 gaf J.F.H. de Lange weer een metaalbestemming aan het noordelijke molengebouw. Hiermee legde hij de grondslag voor de huidige Veluwse Machine Industrie ( VMI) aan de Gelriaweg. Het 45-jarige bestaan van deze onderneming in 1990 was voor de directie aanleiding om in samenwerking met de Stichting Behoud weer een waterrad in de beek aan te laten brengen aan de voormalige korenmolen.


Op zaterdag 8 september 1990 werd het nieuwe waterrad in gebruik gesteld door de toen 95-jarige G.J. Bourgonje, de laatste molenaar van de Zuuker korenmolen. De technische dienst van VMI verzorgt het onderhoud van de lagers.


In 2012 kreeg de Zuukermolen een nieuwe functie: in opdracht van VMI is door Imtech electriciteitopwekking met het historische waterrad gerealiseerd. Buiten bij de molen staat een bord waarop zichtbaar is hoeveel de molen opwekt.


Molendatabase nummer: 209

Blender Mühle


We hebben een kleine vakantie gehad naar het eiland Rügen.

Maar voordat je daar bent heb je al enige kilometers gereden. Op maandag 28 september zijn we vertrokken richting Soltau. 

Na Bremen ga je richting Verden over de L203 en daar tussen ligt Blender en daar staat deze molen.


Jullie zijn van mij gewent om een geschiedenis verhaal te lezen over de molen. Maar helaas in Duitsland vertellen ze er op internet niet zo veel over. 

Zag wel dat er feest gevierd kan worden. 


Dit keer alleen beelden van de molen.

Von d'r dag kon niet meer stuk. Wat zijn de molens anders dan bij ons.
Roadtrip Rügen:

Maandag 28-09-2017: van Huis naar Soltau
Dinsdag 29-09-2017: van Soltau naar Serrahn
Woensdag 30-09-2017: Rondje om Nationalpark Müritz
Donderdag 31-09-2017: van Serrahn naar Stralsund
Vrijdag 01-09-2017: Rondje eiland Rügen
Zaterdag 02-09-2017: van Stralsund naar Hermannsburg
Zondag 03-09-2017: van Hermannsburg naar HuisBovenslagwater molen - Staverden


De molen ligt bij het Kasteel Staverden. Tot 1924 was hier een watermolen waarmee graan werd gemalen. Dit was de laatste van de vele watermolens die eeuwenlang langs de Staverdense en Leuvenumse Beek werden gebruikt.


In 1989 heeft Het Geldersch Landschap het waterrad herbouwd. Om de watermolen te kunnen laten functioneren is - al eeuwen geleden - ongeveer 1,5 km stroomopwaarts een aftakking in de beek gemaakt en de molenbeek aangelegd. Deze stroomt geleidelijk hoger dan de oorspronkelijke beek. Bij een hoogteverschil van ruim twee meter is het mogelijk, een bovenslag-waterrad te installeren. 


In de jaren 1988-89 zijn door het Gelders Landschap waterloop en goot vernieuwd en werd opnieuw een waterrad aangebracht. In 2000 werd een generator aan het waterrad gekoppeld. Het was de bedoeling om hiermee 4kWh per uur aan elektriciteit op te wekken, dat resultaat werd echter niet gehaald. 


In 2014 is het waterrad, dat al langere tijd in slechte staat verkeerde, geheel vernieuwd. 
De Bekenstichting en Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) hadden daartoe de handen ineen geslagen. Om ervoor te zorgen dat de bezoekers nog lang van het rad kunnen genieten, zijn duurzame materialen gebruikt. Zo heeft het rad stalen schoepen en is de bodem van de beek verhard om het water op hoogte te houden. Deskundigen van de Bekenstichting hebben hier een belangrijke rol in gespeeld.

Molendatabase nummer: 269