Incanto Images Fotografie

Incanto Images betekent betoverende foto's.
Ik hoop dat de betovering werkt en dat je kan genieten van de foto's.
Van macro- tot landschapfotografie en alles wat daar tussen in zit.

Jantina Hellingmolen


Al sinds 1652 staat op deze plaats een molen. Op 28 mei 1740 wordt de standerdmolen van Aalden eigendom van Willem Helling. Die familienaam is tot de dag van vandaag aan de molen verbonden.


In 1835 liet zijn kleinzoon, ook een Willem Helling, op dezelfde plaats een nieuwe en veel grotere achtkant molen bouwen. Na zijn overlijden in 1863 werd hij opgevolgd door zijn zoon Klaas, gehuwd met Harmina Brinks. Hun dochter Jantiena werd geboren op 15 juli 1863.


In 1890 brandde de molen tijdens een zwaar onweer tot de grond toe af. Het jaar daarop volgde de herbouw. Na nogal wat verwikkelingen in de familie ( haar vader overlijdt als ze twee jaar oud is en haar moeder hertrouwt) werd Jantiena Helling in 1899 eigenaar. Ze had geen eigen bedrijf, maar verhuurde de molen. Dit stopte in 1919, toen de coöperatieve korenmalerij Zweeloo opgericht werd.


Jantiena Helling overleed in 1949 te Hoogeveen. Haar molen, die zij na 1919 nog een tijd behoorlijk had laten onderhouden, verkeerde op dat moment in vervallen staat: de staart deels verdwenen, het rietdek slecht en de (houten) buitenroede gebroken. De molen werd toentertijd door de erfgenamen voor een symbolisch bedrag aan de zuivelfabriek en malerij Zweeloo verkocht.


In 1952 restaureerde molenmaker Roemeling uit Eexta de molen. Hierbij verwerkte hij zeer veel materiaal van de gesloopte poldermolen De Bolderij te Noordbroeksterhamrik ( Gr.). De molen werd daarna echter vrijwel niet gebruikt maar het wiekenkruis leek niet echt goed hersteld: de tussenzoomlatten waren aan de voor- in plaats van de achterzijde aangebracht. Het voeren van zeilen werd aldus een soort klucht.


In 1978, toen nieuwe herstel dringend nodig was, kocht de toenmalige gemeente Zweeloo de molen aan. De vereniging Vrienden van de Aeldermeul ontfermde zich in 1981 over de molen en zorgde in 1981 en 1991 voor restauraties. Sinds 1983 is de molen echt weer geregeld in bedrijf.


In april 2006 volgde een flinke opknapbeurt. Zo werd de kap opnieuw met riet gedekt en allerlei ander onderhoud verricht.


Laat in 2018 droeg de gemeente Coevorden de molen over aan de Stichting het Drentse Landschap. 


Uiteindelijk zullen alle molens binnen Coevorden onder deze stichting komen te vallen.
Molendatabase nummer 1