Incanto Images Fotografie

Incanto Images betekent betoverende foto's.
Ik hoop dat de betovering werkt en dat je kan genieten van de foto's.
Van macro- tot landschapfotografie en alles wat daar tussen in zit.

Soaseler Möl

De eerste molenaar/eigenaar van deze molen was Augustinus Bootsveld, deze liet
 hem in 1870 bouwen. Zijn vorige molen op deze plek was kort daarvoor door
 een storm geveld. Rond 1900 ruilde hij in één nacht zijn molen en 
woonhuis voor de boerderij van Bernardus Rotgerink 
te dulder ( Saasveld)


In 1951 onderging de molen een restauratie. Hierbij werden onder meer 
beide roeden gestroomlijnd. Fraai was de aanblik van deze molen daarna 
bepaald niet: het wiekenkruis zag er, met twee ingekorte roeden en een 
grove ophekking vol "varkens", op zijn zachtst
 uitgedrukt tweedehands uit.


In 1952 kwam, door overlijden van eigenaresee Johanna Rotgerink, de molen 
in het bezit van de toenmalige molenaarsknecht Gerardus Spijker. 

Diens broer was het, die in november 1977 voor 1 gulden de molen, toen 
allang buiten bedrijf, overdroeg aan de Stichting Soaseler Möl, op voorwaarde
 dat de molen binnen zeven jaar hersteld en weer meelvaardig zou worden. 
Deze opzet slaagde: in 1979 was de molen geheel hersteld en op 24 september
 dat jaar werd een geheel herstelde molen feestelijk in gebruik genomen. De
 molen was terug na een periode van langdurige stilstand en verval. 


Die restauratie was evenwel gestart met een grote tegenvaller: op 21 september
 1978 vielen tijdens het strijken bovenas en wiekenkruis uit de takels. Als gevolg 
brak de as en moest een nieuw exemplaar worden gegoten. 

Interessant detail hierbij was, dat de gebroken bovenas een voormalige 
haspelkruis-as is, dus afkomstig moet zijn uit Noord-Holland. Deze as met de
 breuk precies bij de hals, ligt nog altijd los naast de molen. Goed is nog te zien 
waar ooit de tussenschotten zaten.  


H.A. Spijker, degene die de molen in 1977 overdroeg aan de stichting en na 
de restauratie als molenaar functioneerde, overleed op 31 januari 2014. 
Sindsdien laat zijn zoon Jos Spijker de molen af en toe draaien.


In februari 2017 werden beide roeden gestreken om grondig te worden nagekeken. 
Enige weken later waren zij weer gestoken en opgehekt.

Info Molendatabase nr 807

Herfsttourrit


We starten deze rit bij Sandton Hotel De Roskam, worden met heerlijke koeken 
en koffie en thee ontvangen. 


De Veluwe als centraal punt in deze rally. De Veluwe is 91.200 hectare groot. 
Dat kunnen we niet allemaal zien vandaag. 

Boerderijen, landerijen, pluimveebedrijven, stuwwallen, stuifzandgebieden, 
prachtige bossen, uitgestrekte heidevelden, schaapskuddes, wild en 
zacht stromende beken....Dat is de Veluwe! Ben benieuwd wat we er vandaag
 allemaal van te zien krijgen.

De tourrit gaat over goed begaanbare wegen. Enkele korte stukjes zijn onverhard, 
maar goed berijdbaar. Hieraan is helaas niet te ontkomen in deze
 landelijke omgeving.


Even een rondje over de Posbank. Het blijft een mooi uitzichtpunt. En fijn rijden,
 vooral richting Landgoed Beekhuizen, wat aan de westkant van het 
Nationaal Park ligt, bij Velp.Het landgoed Beekhuizen werd in 1682 gekocht door kasteelheer van Biljoem: 
Alexander van Spaen. 


Via de Beekhuizenseweg komen we uit bij Kasteel en park Rosendael.


Kasteel Rosendael is een van oorsprong laatmiddeleeus kasteel, dat door de graaf
 van Gelre werd gebouwd. Het kasteel ligt in het dorp Rozendaal bij Velp. Het
 is onderdeel van het rijksbeschermde historische
 buitenplaats Rosendael.


Tuinkoepel


Schelpengalerij


Wie zijn hier dit weekend....Yeee, The Rolling Stones, gelukkig was het nog niet
 druk op de weg er naar toe.Via prachtige Veluwse wegen komen we bij het middelpunt 
van Nederland.


Er staat in het routeboek +/- 400 meter wandelen, na het witte hek 
eerste pad linksaf.


Maar bij het hek staat dat we er niet mogen parkeren, het wordt iets
 meer lopen.  

We zijn met een ploegje en dan is kletsen en lopen heel fijn. 
We waren er zo.


Omstreeks 1950 hebben "deskundigen" uitgerekend dat het geografisch 
middelpunt van Nederland boven op de Goudsberg ligt. 

Inwoners van Lunteren hebben die plek toen gemarkeerd met drie grote 
zwerfkeien. In 2016 is deze plek heringericht. Er werd een nieuwe
 landschapsobject gemaakt. 

Grote ronde cirkels van onverwoestbaar cortenstaal accentueren het 
middelpunt. Met in de middelste cirkel de drie grote zwerfkeien. Dichtbij 
die plek staat de notarisbank, waar vandaan je een doorkijkje 
hebt naar de Lunterse Eng.Een stukje van het bos wat we moesten lopen.


Aan de rand van het Wekeromse Zand ligt het Celtic Field, één van de 
grootste van Nederland. Een Celtic Field is een systeem van kleine rechthoekige 
veldjes ( circa 35 bij 35 meter ), omsloten door een lage wal. Ze worden ook wel
 raatakkers genoemd. Die raatakkers zijn pas in 1996 ontdekt. Bij 
archeologisch veldonderzoek in 2006 werden in Wekerom, in de buurt
 van de Vijfsprongweg, sporen van maar liefst vijf boerderijen uit de IJzertijd
 gevonden. De beheerder van het complex, Geldersch Landschap en Kastelen, 
besloot een hectare met raatakkers te reconstrueren en in te zaaien. Bovendien
 ontstond het idee een boerderij uit de IJzertijd te herbouwen. In de zomer van
 2011 was die boerderij een feit, compleet met opslagschuurtje, een zogeheten
 spieker. De vorm en afmetingen zijn gebaseerd op aannames, omdat niemand
 weet hoe de boerderij er ooit precies heeft uitgezien. Vanaf het uitzichtplatform 
en de picknicktafel vlakbij het kruispunt aan de vijfsprongweg kun je volop
 genieten van de omgeving.
We rijden vlak lang het Kootwijkerzand, de route loopt aan de andere kant 
van het zand, dan wat ik normaal rij om er te komen.


Neem toch de gok om via de andere kant binnen te komen en wat
 staan er veel auto's.


Dan zitten we vast goed. Ik kom niet bij de parkeerplaats uit met de auto, we 
parkeren de auto netjes achteraan in de rij en lopen de mensen massa 
maar achterna. En dan zie ik de bekende parkeerplaats, nu weet
 ik verder de weg wel.


Hoe rustig het hier in de winter is, zo gezellig druk met veel 
vrolijkheid is het nu. Via mooie smalle wegen, soms een zandpad, komen we aan bij
 Kasteel Middachten.
Kasteel Middachten staat in het dorp De Steeg, niet ver van de rivier de IJssel. 
Het wordt omgeven door landgoed Middachten. Het is een rijksbeschermde
 historische buitenplaats met 40 complexnummers. 


Het kasteel is in 1967-1971 gerestaureerd. Middachten is een cultureel landgoed 
met een voor Nederland uitzonderlijk karakter. De uniciteit wordt gevormd door
 de grootte, de authenticiteit en de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen. 


Deze samenhang is in de loop van de jaren op organische wijze 
gegroeid. De verantwoordelijkheid voor het landgoed rust al meer  dan 
800 jaar bij door vererving ( binnen de familieband) elkaar opvolgende 
geslachten. Kasteel en landgoed Middachten kennen dus een rijke en lange
 historie. Kasteel en landgoed zijn nog steeds particulier bezit. 


Middachten is een landgoed in bedrijf; er wordt landbouw bedreven, gewerkt
 in huis en  tuinen,er is een timmerwerkplaats en er wordt hout geoogst 
en gejaagd.  Inmiddels wordt het landgoed gerund door 
de 25ste generatie.
En zo komt er weer een eind aan deze mooie dag.
Op naar de bitterballen.


Datum: 15 oktober 2017