Incanto Images Fotografie

Incanto Images betekent betoverende foto's.
Ik hoop dat de betovering werkt en dat je kan genieten van de foto's.
Van macro- tot landschapfotografie en alles wat daar tussen in zit.

Rally - De driesteden driehoek route


Veluwse stroomtrein maatschappij Beekbergen


Bij station Beekbergen ligt het hart van het levend spoorwegmuseum: het museumstoomdepot met een zeer omvangrijke collectie materieel, een grote werkplaats, een prachtig oud stationsgebouw met een authentiek stationskantoor, een grote draaischijf voor het draaien van de stoom- en diesellocomotieven, een rijdende kolenkraan, waterkolommen, vleugelseinen, handbediende overwegen en nog veel meer.


Op de groene rijdagen kunt u een 45 minuten durende bezoek brengen aan het Museumstation Beekbergen. Hier waant u zich even terug in de tijd dat de stoomtrein nog een gewone verschijning was. 


Met de Stoomcourant in de hand wandelt u langs alle bijzondere plekjes, zo kunt u zelf beleven wat er in het stoomdepot vroeger allemaal moest gebeuren om met stoomtreinen te kunnen rijden. Bezoek ook het stationsgebouw met een restauratie voor een hapje en een drankje.Op 8 maart 1945 werden te Woeste Hoeve in de gemeente Apeldoorn 117 mannen door de Duitse bezetter gefusilleerd als represaille voor de "aanslag" op Rauter, de hoogste Duitse politiegeneraal en hoofd van de SS in Nederland.


Op zaterdag 21 juli 1945 werd op initiatief van de BS ( Binnenlandse Strijdkrachten) uit Loenen naast de fusilladeplaats een eenvoudig monumen opgericht.  Het was een houten kruis, gemaakt door timmerman Reusken uit Loenen. Aan de voet van het kruis waren zwerfkeien gelegd en in de nabijheid stond ene houten bordje met de volgende tekst:

"op 8-3-'45 werden hier 117 vaderlanders door de Duitsche overweldigers, op gruwzamen wijze vermoord."

Het huidige doel van de stichting is de organisatie van de jaarlijkse herdenking op 8 maart, het in stand houden van het monument en het bevorderen van het contact met en tussen de nabestaanden.

De nabestaanden hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat er een tekst in het voetpad naar het monument kwam. Het is een gedicht van Dietrich Bonhöffer, een Duits theoloog die vanaf 1933 deelnam aan de strijd tegen het Nationaal-socialime. Het was zeer nauw betrokken bij een verzetsbeweging en werd op 9 april 1945 in het concentratiekamp Flössenburg vermoord.

als je van iemand houdt
en je bent van diegene gescheiden
kan niets de leegte vullen
je moet dat niet proberen

je moet eenvoudig aanvaarden en volharden
dat klinkt erg hard
maar het is ook een grote troost
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft
blijf je daardoor met elkaar verbonden

Dietrich Bonhoeffer


Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lagen over de hele wereld graven van tienduizenden Nederlandse oorlogsslachtoffers. In tegenstelling tot de landen om ons heen die betrokken waren geweest bij de Eerste Wereldoorlog kende Nederland geen organisatie om voor deze graven te zorgen. 


Op initiatief van reserve luitenant-kolonel Dr. A. van Anrooy, hoofd van de dienst voor identificatie en Berging van het Ministerie van Oorlog, werd op 13 september 1946 de Oorlogsgravenstichting opgericht.

Soerense beek ligt net buiten Dieren. Hier kabbelt de Soerense beek en vind je veel vochtige graslanden. En waar schoon water is, vind je veel libellen en amfibieën. 


The Gallery: Gallry Aaldering is een familiebedrif sinds 1975. Oprichter Nico Aaldering en zijn zoon Nick zijn verantwoordelijk voor het operationele en uitvoerende management. Het bedrif is sinds 1987 gevestigd in Brummen.In de Middeleeuwen stond Zutphen al bekend als een eigenzinnige Hanzestad. Nog steeds ben je in deze stad aan het goede adres als het gaat om originaliteit. In het historische centrum vind je naast vele torens een bijzonder en uniek winkelaanbod.

Wat is een Hanzestad: Ergens tussen 1100 en 1200 , krabbelden vertegenwoordigers van verschillende steden hun handtekening onder een netwerk: het Hanzenetwerk. Dit netwerk was een samenwerkingsverband voor de Hanzesteden en de handelaren in deze steden

Als dit samenwerkingsverband kon je vroeger vrijwillig deelnemen als stad. Er was geen centrale instantie die regels of richtlijnen oplegde. Zo nu en dan werden er bijeenkomsten gehouden in het Duitse Lübeck, waar afgevaardigden van verschillende steden aan deelnamen.


Rotterdam en Amsterdam waren tijdens de middeleeuwen nog kleine dorpjes, de Hanzesteden in het oosten van Nederland hadden zich daarentegen al ontwikkeld tot machtige handelscentra.
Ze waren belangrijk, welvarend en rijk. In haar glorietijd kende het Hanzenetwerk maar liefst bijna 200 leden, vooral in Duitsland en Nederland, maar ook in Scandinavie, Polen, Vlaanderen, tot in Spanje en Portugal toe.

De welvaart uitte zich in imposante nieuwe bouwwerken, sierlijke koopmanshuizen en indrukwekkende handelskantoren. Imposante stadsmuren en dito poorten staan nog steeds te pronken bij verschillende Hanzesteden. Dit heet de Hanzegotiek. Elke Hanzestad heeft door het rijke verleden zijn eigen authentieke sfeer en charme.

Het Hanzenetwerk wist door het bundelen van haar belangen gunstige privileges te verwerven. Bovendien wist de individuele koopman zich te beschermen tegen de grillen van feodale leenheren. Uitwisseling van kennis en informatie was bovendien een belangrijke bijkomstigheid.


De handelsstoom bestond uit artikelen als zout, vis, granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. De zee en de rivieren vormden een belangrijke schakel in het vervoer van deze goederen mede dankzij de ontwikkeling van de Kogge. Dit war tot de 15de eeuw het belangrijkste handelsschip. In de Hanzesteden heerste in deze eeuwen volop bedrijvigheid en de economie bloeide als nooit tevoren

De van oorsprong kleine nederzettingen groeiden uit tot machtige steden met imponerende stadsmuren en dito poorten
Sluis complex Eefde ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo. De sluis wordt ook wel de poort van Twente genoemd omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen.

De sluis bij Eefde is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding.


Rijkswaterstat breidt het sluiscomplex bij Eefde uit met een tweede sluiskolk.

De bouw van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twente havens. 
Deventer is een van de vijf oudste steden van Nederland.  De plaats staat al in de 9de eeuwse bronnen van de bisdom Utrecht  vermeld. 


In een oorkonde uit 877 wordt gesproken over zeven hoeven in Gaventre portu ( de haven van Deventer). In 952 wordt Deventer in een schenkingsoorkonde van Koning Otto I als stad vermeldDe stad Deventer kan trots zijn op een rijk en eeuwenoud verleden, een verleden dat vele hoogtepunten kende op het gebied van oorlog en vrede, handel en nijverheid, kunst en cultuur.

In de achtste eeuw woonden er al mensen op de plaats waar nu Deventer ligt.


Op de rivierduinen langs de IJssel vestigden zich jagers, vissers, boeren en veehouders.

Na een bloeiperiode in de Middeleeuwen bleef het inwonertal van de Hanzestad Deventer jarenlang vrijwel ongewijzigd, totdat rond de eeuwwisseling met de industriële revolutie ook Deventer omhoog werd gestoten in de vaart der volken.


De oude stad herbergt sinds die tijd een groot aantal ondernemingen waarvan er vele meer dan landelijke faam kregen en nog steeds hebben. 


Na de oorlog werden de grenzen nog verder verlegd en bleek de stad als een magneet te werken op veel mensen van elders in Europa en zelfs ver daarbuiten. 


Het gevolg is dat Deventer vandaag de dag niet alleen een prachtige oude en goed geconserveerde historische binnenstad heeft, maar ook een veelkleurige bevolking.


Een rijk geschakeerde groep die langzaam groeit tot een harmonische eenheid.  

Paleis Het Loo


De Naald is een monument aan de Zwolseweg in Apeldoorn. De zeventien meter hoge obelisk werd geplaatst op 9 maart 1901 en staat bij Paleis Het Loo, op het snijpunt van een aantal zichtassen. De Naald was eigendom van de Staat en is op 15 januari 2016 overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie.

Datum 24 April 2022

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je bezoek en leuk dat je even de tijd neemt om een berichtje achter te laten!
Thanks for visiting my blog and leaving a comment!