Incanto Images Fotografie

Incanto Images betekent betoverende foto's.
Ik hoop dat de betovering werkt en dat je kan genieten van de foto's.
Van macro- tot landschapfotografie en alles wat daar tussen in zit.

Bovenslagwater molen - Staverden


De molen ligt bij het Kasteel Staverden. Tot 1924 was hier een watermolen waarmee graan werd gemalen. Dit was de laatste van de vele watermolens die eeuwenlang langs de Staverdense en Leuvenumse Beek werden gebruikt.


In 1989 heeft Het Geldersch Landschap het waterrad herbouwd. Om de watermolen te kunnen laten functioneren is - al eeuwen geleden - ongeveer 1,5 km stroomopwaarts een aftakking in de beek gemaakt en de molenbeek aangelegd. Deze stroomt geleidelijk hoger dan de oorspronkelijke beek. Bij een hoogteverschil van ruim twee meter is het mogelijk, een bovenslag-waterrad te installeren. 


In de jaren 1988-89 zijn door het Gelders Landschap waterloop en goot vernieuwd en werd opnieuw een waterrad aangebracht. In 2000 werd een generator aan het waterrad gekoppeld. Het was de bedoeling om hiermee 4kWh per uur aan elektriciteit op te wekken, dat resultaat werd echter niet gehaald. 


In 2014 is het waterrad, dat al langere tijd in slechte staat verkeerde, geheel vernieuwd. 
De Bekenstichting en Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) hadden daartoe de handen ineen geslagen. Om ervoor te zorgen dat de bezoekers nog lang van het rad kunnen genieten, zijn duurzame materialen gebruikt. Zo heeft het rad stalen schoepen en is de bodem van de beek verhard om het water op hoogte te houden. Deskundigen van de Bekenstichting hebben hier een belangrijke rol in gespeeld.

Molendatabase nummer: 269

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je bezoek en leuk dat je even de tijd neemt om een berichtje achter te laten!
Thanks for visiting my blog and leaving a comment!